Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Нова махала

18 фирми

ИСА Атидже Исаева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. Бира - скара

ИСА Атидже Исаева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. Бира - скара

Аксой - Айдън Кемал Хаджийски ЕТ

Кафе аперитив. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Босна - Мехмед Абаз ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Аксой - Айдън Кемал Хаджийски ЕТ

Кафе аперитив. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

ИСА Атидже Исаева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. Бира - скара