Фирми в село Могилец

12 фирми

Хюсеин Сабри-Акай ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ис-Пласт-Ибрям Ибрямов ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.

Хюсеин Сабри-Акай ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Кизи-Кадир Ибрямов ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.

Ис-Пласт-Ибрям Ибрямов ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.

Хюсеин Сабри-Акай ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Хюсеин Сабри-Акай ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Хюсеин Сабри-Акай ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ис-Пласт-Ибрям Ибрямов ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.