Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Маджерито

8 фирми

Бояна Ангелова ЕТ

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. Обект за пакетиране на ядкови плодове и маслодайни семена....

Бояна Ангелова ЕТ

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. Обект за пакетиране на ядкови плодове и маслодайни семена....

Бояна Ангелова ЕТ

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. Обект за пакетиране на ядкови плодове и маслодайни семена....

Бояна Ангелова ЕТ

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. Обект за пакетиране на ядкови плодове и маслодайни семена....

Бояна Ангелова ЕТ

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. Обект за пакетиране на ядкови плодове и маслодайни семена....

Иванов ООД

Обект за пакетиране на ядкови плодове и маслодайни семена.

Иванов ООД

Обект за пакетиране на ядкови плодове и маслодайни семена.