Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Ломци

8 фирми

Сиен-Снежана Недева ЕТ

Специализиран магазин за търговия с плодове и зеленчуци.

Стефанова-99-Пенка Стефанова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Аида-2002-Айше Хюсеинова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Търноваска-Иван Ганчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Стефанова-99-Пенка Стефанова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сиен-Снежана Недева ЕТ

Специализиран магазин за търговия с плодове и зеленчуци.

Аида-2002-Айше Хюсеинова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сиен-Снежана Недева ЕТ

Специализиран магазин за търговия с плодове и зеленчуци.