Фирми в село Левски

158 фирми

Елба-Надка Димова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Магис - Иван Рабаджийски ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки.

Елба-Надка Димова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.