Фирми за промишленост и енергетика в село Куклен

1 фирми

Владев - Петър Владев ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост - химия, гуми или пластмаси.