Фирми за търговия на едро и съхранение в село Ковачевец

11 фирми

Асидея-Донка Йовчева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Риция-Румян Христов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Асидея-Донка Йовчева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Асидея-Донка Йовчева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.