Фирми за магазини, борси и тържища в село Кипилово

4 фирми

Ники-Недка Йовчева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Ники-Недка Йовчева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Кобра-Васил Василев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ники-Недка Йовчева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.