Фирми за търговия на едро и съхранение в село Карабунар

19 фирми

Йорданка Лачева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Йорданка Лачева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Йорданка Лачева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Борса ООД

Сладкарска работилница. Павилион за бързо обслужване. Сладкарница.

Иван Благов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Инай - Илия Бечев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Фейс - Михаил Резов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Александър Лачев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Иван Благов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Александър Лачев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Йорданка Лачева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Йорданка Лачева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.