Фирми за търговия на едро и съхранение в село Згориград

22 фирми

Тодор Иванов Петров ЕТ

Пивница. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тодор Иванов Петров ЕТ

Пивница. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дани и синове ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тодор Иванов Петров ЕТ

Пивница. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Медина-Митка Христова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафене.