Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Звездица

18 фирми

Естер-Емине Исмаил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ерфи-Ерол Исмаилов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Туков-Мехмедали Мустафов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ерато-Димитър Стоянов ЕТ

Магазин за хранителни стоки. Кафе - клуб към Интернет зала.

Туков-Мехмедали Мустафов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ерфи-Ерол Исмаилов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Естер-Емине Исмаил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.