Фирми за магазини, борси и тържища в село Завет

26 фирми

Дениз-Мустафа Добруджан ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. Павилион за търговия с храни....

Песи-98-Нежля Бекир ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Лежо-Ж-Пенка Данаилова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Манчева-91-Драган Драганов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Манчева-91-Драган Драганов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Севдалина-50-Митю Драганов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Румен Цурев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Песи-98-Нежля Бекир ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Дениз-Мустафа Добруджан ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. Павилион за търговия с храни....

Орхидея-Фикрет Осман Зейнеб Рахни Даил ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Ултрасон-Зюлкяр ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Севдалина-50-Митю Драганов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.