Фирми за други потребителски услуги в село Горни Лом

11 фирми

Стефани - Борислав Борисов ЕТ

Извършване на всички видове ветеринарно-лечебни услуги.

Стефани - Борислав Борисов ЕТ

Извършване на всички видове ветеринарно-лечебни услуги.

Стефани - Борислав Борисов ЕТ

Извършване на всички видове ветеринарно-лечебни услуги.

Валери Калинин ЕТ

Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.

Валери Калинин ЕТ

Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.

Лом Автотранспорт АД

Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и взаимно признаване на тези прегледи....

Стефани - Борислав Борисов ЕТ

Извършване на всички видове ветеринарно-лечебни услуги.

Колос - Коста Цветков ЕТ

Техническо обслужване и ремонт на автомобили.

А и Г - П. Александров ЕТ

Магазини - оръжие и муниции, обмяна на валута

Валери Калинин ЕТ

Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.