Фирми за търговия на едро и съхранение в село Глухар

9 фирми

Сумел-96-Сунай Ходжа ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Шен-Йълмаз Мехмед ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Шен-Йълмаз Мехмед ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Партал-Седрие Ибрахим ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сумел-96-Сунай Ходжа ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дева-Неждет Сюлейман ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Сумел-96-Сунай Ходжа ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.