Фирми в село Върбица

48 фирми

Вега - Андон Василев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Ивайло Станиславов Герджик ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ивайло Станиславов Герджик ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Никс 95 ЕООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ваня Димитрова-Ива 77 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Никс 95 ЕООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Атанас Христов 2002 ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.