Фирми за търговия на едро и съхранение в село Водно

5 фирми

Моллови-Хаккъ Риза ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Несита ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Несита ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Капорта-Ахмед Чауш ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Несита ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.