Фирми за магазини, борси и тържища в село Водица

5 фирми

Данаил Петров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Данаил Петров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Добружанка-Иванка Илиева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Добружанка-Иванка Илиева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Добружанка-Иванка Илиева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.