Фирми за търговия на едро и съхранение в село Варвара

30 фирми

Богдана Пашова - Зорница ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Веско Радков ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Лазаринка Кърцилова - Вили ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Ели Пам - Ели Величкова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. Кафе аперитив.

Ели - Елена Попова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Ели - Елена Попова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Диневи - 93 - Иванка Динева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Ким - Стоян Кирилов Мечкаров ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки. Кафе аперитив.

Лазаринка Кърцилова - Вили ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Йорданка Стоилова ЕТ

Кафе аперитив. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Богдана Пашова - Зорница ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Веско Радков ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.