Фирми за магазини, борси и тържища в село Аксаково

45 фирми

Димитрова-Мария Драганова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Елит 99-Константин Кателиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Ники-2001-Неда Янакиева ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Ники-2001-Неда Янакиева ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Мониг-40-Милка Донева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

В и Д-Йовка Денева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Златка Ганева 41 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Гани-76-Ганчо Кирилов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Шанс-95-Андон Андонов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки. 

Виктор-Иван Вълканов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Виктор-Иван Вълканов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Жупел-Юлиян Вълканов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.