Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Айдемир

44 фирми

Ерком-Кръстина Пеева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ерком-Кръстина Пеева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Жасмина-П-Петра Лазарова ЕТ

Ресторант. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Венера-Елка Димова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Пивница.

ААР 56 - Айдън Рюстем ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Шърли-Петър Христов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бартош и Беата-Румен Ангелов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

ААР 56 - Айдън Рюстем ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Маринчев-Даниел Маринчев ET

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.