Секнет AД


Услуги в сферата на ИТ.  Разработка, производство, инженеринг и експлоатационн поддържане на интегрирани системи за защита на информацията в компютърни системи и мрежи със специално или функционално предназначение.