Секвоя - Съйкови ЕТ


Разсадник и градински център.  Консултации, проектиране, изпълнение и подръжка. Вътрешно и външно озеленяване - затревяване, водни ефекти, алпинеуми, скални кътове.