Сдружение "Балкански Форум за Развитие


Център за професионално обучение и консултации предлага курсове, обучения и верификация по икономически специалности за придобиване на професионална квалификация по професии, свързани с маркетинга и продажбите, бизнес - търговията, финансите, счетоводството и мениджмънта.