Свилоза АД


Производител на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина.