Светлин Михайлов ЕТ


Цех за производство и реализация на сладкарски изделия. Цех за закуски. Кафе-сладкарница.