Сахел" ЕООД


Сахел" ЕООД - град Пловдив | Мениджмънт и сертификация

"САХЕЛ" ЕООД ВИ ПРЕДЛАГА ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА:

-Разрешителни и регистрационни документи за управление на отпадъци;
-Програми за управление на околна среда;
-Превенция и управление на екологични щети;
-Превенция и управление при бедствия, аварии и катастрофи;
-REACH регистрации;
-Системи за управление ISO 9001:2008 и интегрирани системи;