Сам-1-Станислав Николов ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.