Самир Абделфатах - Жерико ЕТ


Склад за търговия на едро с храни.