Саме България ООД


“Саме България" ООД е дружество основано в края на 2002 г. с основен предмет на дейност – търговия със селскостопанска техника. Продуктите предлагани от дружеството имат за цел да покрият изцяло нуждите на пазара. Саме България предлага на своите клиенти машини и инвентар за всички области на селското стопанство.