Сайвабул ООД


Сайвабул ООД предлага следните услуги:Автомобилни превози България - Западна Европа - България. Комплектни, високообемни, опасни товари, групаж.Ежеседмична групажна линия Италия - България - Италия. Въздушни пратки от/за Италия.Складове под митнически контрол. Дистрибуция на стоки под митнически контрол на територията на страната.Митнически и транспортни консултации.Карго застраховки.