Сага Строй ООД


Промишлено и гражданско строителство, пътища, водопроводи, канализация, механизирани мероприятия по рекултивация, корекции на речни корита, почвоподготовка и залесяване, разрушаване на сгради.