Савантелбул България ЕООД


Консултантски услуги при управление и изпълнение на проекти в областта на строителството на бизнес, търговски, жилищни и развлекателни сгради и/или комплекси според спесификациите/изискванията на клиентите.