Рутина ЕООД


Агенция "Рутина" е лицензирана от МвНР за извършване на официални преводи и легализация. Устни и писмени преводи на 32 езика.Превеждаме специализирани текстове в различни области като:
- техническа
- медицинска
- IT
- маркетинг и реклама
- образование
- хуманитарни науки
- юридическа
- икономическа- Симултанни и консекутивни преводи,
- Преводи при семинари и конференции;
- Езикова редакция на текстове;
- Форматиране на текстове;
- Превод на интернет страници;"R-design studio" предлага:
- Изработка на интернет сайтове - статични и динамични;
- Редизайн на сайт;
- Поддръжка на съществуващ уеб сайт;
- Преработка на статичен сайт в динамичен
- Графичен дизайн и изработка на рекламни материали (визитки, брошури, менюта)
- Графичен дизайн и изработка на лого и банер;
- Обработка на изображения