Русалка-3-Иван Михайлов ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.