Румянка Минкова-Мурсалица ЕТ


 Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.