Румяна Христова-Руми ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.