Румелия - 90


Производство на дамска и мъжка конфекция.