Рулон Искър ЕАД


Производство на хартия, целулоза, картон и изделия от тях.