Руд - Варна АД


Изгаждане и поддържане на вертикална сигнализация - пътни знаци, изработка на указателни табели, поставяне и възстановяване на мантинели. Възстановяване, опресняване, изтриване и полагане на пътна маркировка. Изграждане и ремонт на първични и вторични телефонни подземни и въздушни мрежи. Проектантска дейност в областта на организацията и безопасността на движението.