Рудметал АД - София


Внос-износ на черни и цветни метали, въглища.