Рудин - Динев и Желев и Сие СД


Ремонт на машини, инсталации на тръбопроводи, съдове под няляване, повдигателни съоръжения, поддръжка на комуникационни мрежи, инсталация и ремонт на електро – съоръжения за 0.4, 6, 10, 20, 35, 110, 220 и 400 kw.