Рувик ООД


Основната дейност на ”Рувик”ООД е насочена в следните направления:търговия с ВиК материали и оборудване;изграждане и обслужване на водопроводни и канализационни системи;производство на ВиК материали – фитинги и елементи от полиетилен и полипропилен.