РПК Чавдар ООД


Дейността на кооперацията е търговия на дребно с хранителни и други стоки в собствени смесени магазини и производство на хляб и хлебни изделия. Отдава под наем собствени недвижими имоти.