Ротекс-Анжело Георгиев ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.