Рони-2002-Светлю Илиев ЕТ


Цех за производство на хлебни изделия.