Рокон Трейд АД


Разработка, проектиране, производство, инженеринг и сервиз на: широк спектър от цифрови устройства и системи за релейна защита, автоматика, телемеханика; диспечерско управление; тестваща и измервателна апаратура и др.