Розана - Петър Гьобеклиев ЕТ


Топло-и хидроизолационни работи по покриви, басейни; саморазливни подове, антикорозионни защити по бетон и метал.