Рое Автоматизация ООД


Дейността на фирмата е съсредоточена в областа на промишлената и индустриална автоматизация, решаване на нестандартни проблеми свързани с управлението нa технологични процеси.