Родопи ООД - Кърджали


  Печат на периодични издания вестници и бюлетини, акцидентна продукция, конфекция.Фирмата извършва оформление и печат на техническа документация и рекламни материали.