Родемар 13-Радостин Михайлов ЕТ


Цех за тестени изделия. Бърза закуска.